QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Công ty TNHH môi trường DH Việt Nam áp dụng cả hai hình thức thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản.

  • Hình thức thanh toán bằng tiền mặt: Áp dụng với khách hàng mua máy lọc tĩnh điện, phụ kiện tại nội thành Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.
  • Hình thức chuyển khoản : Áp dụng với khách hàng khách hàng, đối tác cần DH Việt Nam cung cấp máy, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải. Khách hàng chuyển khoản trước 80% giá trị hợp đồng sau khi ký kết hợp đồng và 20% còn lại được chuyển sau khi dự án được nghiệm thu.

Lưu ý : Với khách hàng mua máy lọc tính điện ở khu vực ngoại thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Quý khách chuyển khoản 100% giá trị máy. Sau khi chuyển tiền xong, Quý khách gọi số hotline 0948426631 để công ty kiểm tra giao dịch và chuyển hàng cho Quý khách nhanh nhất.

Nội dung chuyển tiền ghi rõ : “ Tên + Số điện thoại “

Ví dụ: Nguyễn Văn A – 09673737777