Đầu tiếp xúc điện cho phin lọc tĩnh điện

  • Thương hiệu :
  • Công suất :
  • Điện áp :
  • Phin lọc :
  • Chất liệu :
  • Bảo hành :