Thanh gai tạo môi trường ion hóa trong phin lọc tĩnh điện

  • Công suất :
  • Điện áp :
  • Phin lọc :
  • Chất liệu :