Ô nhiễm không khí ảnh hưởng như thế nào đến động vật hoang dã?

Động vật hoang dã dễ bị tổn hại do ô nhiễm không khí. Các vấn đề ô nhiễm cần quan tâm bao gồm mưa axit , kim loại nặng, chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và các chất độc hại khác .

Động vật hoang dã là một trong những đối tượng dễ chịu ảnh hưởng từ ô nhiễm không khí

Côn trùng, sâu, trai, cá, chim và động vật có vú, tất cả đều tương tác với môi trường của chúng theo những cách khác nhau. Do đó, mức độ phơi nhiễm và mức độ dễ bị tổn thương của mỗi loài động vật đối với các tác động của ô nhiễm không khí có thể khác nhau như nhau.

Ô nhiễm không khí có thể gây hại cho động vật hoang dã theo hai cách chính.

  • Nó ảnh hưởng đến chất lượng của môi trường sống mà chúng sinh sống
  • Nó ảnh hưởng đến chất lượng của nguồn cung cấp thực phẩm

Ô nhiễm không khí gây hại cho môi trường sống như thế nào?

Môi trường sống là nơi động vật sinh sống, bao gồm cả trong và trên đất, cũng như dưới nước.

Mưa axit có thể thay đổi tính chất hóa học và chất lượng của đất và nước . Ví dụ, các vùng nước có thể trở nên quá chua để một số động vật có thể tồn tại hoặc có các chức năng sinh lý bình thường. Ngoài ra, mưa axit có thể làm tăng thải các kim loại nặng, chẳng hạn như nhôm, từ đất vào môi trường sống của nước. Kết quả là lượng kim loại nặng trong cột nước cao hơn, vốn rất độc đối với nhiều loài động vật bao gồm cả cá.

Một số kim loại nặng, chẳng hạn như thủy ngân , có thể được vận chuyển trong không khí cách xa các nguồn phát xạ.

Các chất gây ô nhiễm khác nhau gây ra những ảnh hưởng khác nhau cho động vật

Mặc dù chưa được hiểu rõ, nhưng các dạng ô nhiễm không khí khác, chẳng hạn như khói bụi , vật chất dạng hạt và ôzôn ở tầng mặt đất, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe động vật hoang dã theo những cách tương tự như sức khỏe con người bao gồm gây hại cho phổi và hệ tim mạch. Tính dễ bị tổn thương của động vật đối với ô nhiễm không khí bị ảnh hưởng bởi cách nó thở – cho dù chúng sử dụng phổi, mang hoặc một số hình thức trao đổi khí khác, chẳng hạn như khuếch tán thụ động qua bề mặt da.

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng như thế nào đến việc cung cấp và chất lượng thực phẩm

Nhiều kim loại nặng, độc tố , chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và các chất ô nhiễm không khí khác ảnh hưởng đến động vật hoang dã bằng cách xâm nhập vào chuỗi thức ăn và làm hỏng nguồn cung cấp và chất lượng thực phẩm.

Sau khi được tiêu thụ, nhiều chất ô nhiễm này sẽ thu thập và được lưu trữ trong các mô của động vật. Khi động vật bị các động vật khác ăn trong chuỗi thức ăn, các chất ô nhiễm này tiếp tục thu thập và tăng nồng độ. Quá trình này được gọi là tích lũy sinh học. Những động vật săn mồi cấp cao nhất như gấu và đại bàng, trong số nhiều loài khác, đặc biệt nhạy cảm với sự tích tụ sinh học của các loại chất ô nhiễm không khí này. Ví dụ, thủy ngân đáng lo ngại đến mức chúng ta nên hạn chế tần suất ăn một số loại cá có thể chứa hàm lượng kim loại nặng cao.

Phổi, hệ hô hấp là những cơ quan trong cơ thể động vật hoang dã dễ bị tổn thương

Các chất ô nhiễm không khí có thể gây nhiễm độc cho động vật hoang dã thông qua việc phá vỡ chức năng nội tiết, tổn thương các cơ quan, tăng tính dễ bị tổn thương đối với căng thẳng và bệnh tật, khả năng sinh sản kém thành công và có thể tử vong.

Sự thay đổi về mức độ phong phú của bất kỳ loài nào do ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự phong phú và sức khỏe của các loài phụ thuộc. Ví dụ, một số loài cá bị mất đi do hàm lượng nhôm cao hơn có thể cho phép số lượng côn trùng tăng lên, điều này có thể có lợi cho một số loại vịt ăn côn trùng. Nhưng việc mất cá tương tự có thể gây bất lợi cho đại bàng, ospreys và nhiều loài động vật khác sống phụ thuộc vào cá làm nguồn thức ăn. Rất khó để hiểu và đánh giá đầy đủ những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến các loài khác trong hệ sinh thái, bao gồm cả con người ở mức độ nào và theo những cách nào.

Nguồn: https://www.canada.ca/